CO-CREATIE

bij sociaal-artistieke projecten

Deze site werd gemaakt als een hulpmiddel voor kunstenaars die een sociaal-artistiek co-creatief project willen ontwikkelen. Het is een verzameling van interviews, boeken, oefeningen, methodieken en logboekfragmenten. De informatie die wordt aangereikt, kan echter een inspiratiebron zijn voor welke co-creatie dan ook. Tussen de uitgewerkte oefeningen vind je bijvoorbeeld zeker en vast ook methodieken die werken voor kunstenaarscollectieven of zelfs in een specifieker klasverband. Deze site is onstaan tijdens een co-creatie project van Johan Geenens en mezelf (Ann-Sofie Verhoyen) binnen de vzw Wit.h en de educatieve master beeldende kunsten aan KASK. Doorheen de site zal je dus ook fragmenten en momenten uit dit project terugvinden. 

Biography